Search
Close this search box.

Hloubka ostrosti: jak ji ovládat a využít

Co je hloubka ostrosti?

Hloubka ostrosti (DOF – Depth of Field) se vztahuje na rozsah vzdáleností ve scéně, které jsou zaostřené. Jinými slovy, je to oblast mezi nejbližším a nejvzdálenějším objektem, který je přijatelně ostrý. Hloubka ostrosti může být velmi malá (shallow DOF), což znamená, že pouze malá část obrazu je zaostřená, nebo velmi velká (deep DOF), což znamená, že většina obrazu je zaostřená.

Jak ovlivnit hloubku ostrosti?

Hloubka ostrosti je ovlivněna třemi hlavními faktory: clonou, ohniskovou vzdáleností a vzdáleností mezi objektivem a zaostřeným objektem.

Clona

Clona je otvor v objektivu, který ovlivňuje množství světla, které prochází do fotoaparátu. Je vyjádřenačíslem f, které udává poměr ohniskové vzdálenosti k průměru clony. Menší číslo f znamená větší clonu (více světla) a menší hloubku ostrosti, zatímco větší číslo f znamená menší clonu (méně světla) a větší hloubku ostrosti.

Ohnisková vzdálenost

Ohnisková vzdálenost je vzdálenost mezi objektivem a snímačem fotoaparátu. Delší ohniskové vzdálenosti (teleobjektivy) mají menší hloubku ostrosti, zatímco kratší ohniskové vzdálenosti (širokoúhlé objektivy) mají větší hloubku ostrosti.

Vzdálenost mezi objektivem a zaostřeným objektem

Čím blíže je zaostřený objekt k objektivu, tím menší je hloubka ostrosti. Naopak, čím dál je zaostřený objekt od objektivu, tím větší je hloubka ostrosti.

Jak využít hloubku ostrosti ve svých fotografiích?Portrétní fotografie

Při fotografování portrétů je často žádoucí mít malou hloubku ostrosti, aby byl pozadí rozmazané a neodvádělo pozornost od hlavního objektu – osoby. K dosažení tohoto efektu použijte objektiv s delší ohniskovou vzdáleností a nastavte clonu na co nejnižší hodnotu (největší otvor).

Krajinná fotografie

Při fotografování krajiny je obvykle žádoucí mít co největší hloubku ostrosti, aby byly ostré všechny prvky scény, od popředí po pozadí. Použijte širokoúhlý objektiv a nastavte clonu na vyšší hodnotu (menší otvor).

Makrofotografie

V makrofotografii je hloubka ostrosti často velmi malá kvůli malé vzdálenosti mezi objektivem a zaostřeným objektem. Tento efekt může být esteticky přitažlivý, ale pokud chcete zvětšit hloubku ostrosti, zvětšete clonu (menší otvor) a použijte stativ pro stabilizaci fotoaparátu.

Street fotografie

Při fotografování na ulici můžete experimentovat s hloubkou ostrosti podle svého vkusu. Můžete použít malou hloubku ostrosti pro izolaci zajímavých objektů nebo větší hloubku ostrosti pro zachycení celé scény.

Hloubka ostrosti je klíčovým nástrojem ve fotografii, který umožňuje fotografovi ovládat, jak moc z obrazu bude zaostřeno. Chápání základních principů hloubky ostrosti a jejvlivnění clonou, ohniskovou vzdáleností a vzdáleností mezi objektivem a zaostřeným objektem vám pomůže dosáhnout požadovaných efektů ve vašich fotografiích.

SPECIÁLNÍ NABÍDKA

50% SLEVA

na digitální verze obou kalendářů pro rok 2024