Search
Close this search box.

Jak číst histogram?

Histogram je grafické zobrazení rozložení jasu a barev ve fotografii. Pomáhá fotografům vyhodnotit expozici, kontrast a dynamický rozsah snímku. Histogram se skládá z vodorovné osy (x) a svislé osy (y). Vodorovná osa reprezentuje různé úrovně jasu od černé (vlevo) po bílou (vpravo), zatímco svislá osa ukazuje, kolik pixelů má danou úroveň jasu.

Zde je několik tipů, jak číst histogram a co vám může prozradit o vašem snímku:

Správná expozice:

Ideální histogram by měl mít rozložení hodnot jasu napříč celým spektrem, aniž by docházelo k překrývání na levém nebo pravém okraji. Pokud je histogram posunutý doleva (k tmavším hodnotám), znamená to podexponovaný snímek. Naopak, pokud je posunutý doprava (k světlejším hodnotám), znamená to přeexponovaný snímek.

Kontrast:

Histogram vám také může prozradit informace o kontrastu ve vašem snímku. Široké rozložení hodnot napříč celým histogramem značí vysoký kontrast, zatímco úzké rozložení značí nízký kontrast.

Dynamický rozsah:

Pokud histogram obsahuje hodnoty jasu převážně v jedné části spektra, může to znamenat omezenýdynamický rozsah ve vašem snímku. To může vést k ztrátě detailů ve stínech nebo ve světlech.

Barevný histogram:

Některé fotoaparáty a softwary nabízejí barevný histogram, který zobrazuje rozložení jasu pro každou ze tří základních barev (červená, zelená a modrá). To vám může pomoci identifikovat problémy s barevnou rovnováhou nebo přesaturací určitých barev.

Korekce expozice:

Pokud histogram naznačuje, že váš snímek je podexponovaný nebo přeexponovaný, můžete použít funkci kompenzace expozice na fotoaparátu nebo upravit expozici v postprodukci pomocí softwaru pro úpravu fotografií.

Při fotografování je důležité sledovat histogram, abyste zajistili správnou expozici a dosáhli co nejlepší kvality snímku. Věnujte pozornost rozložení jasu a barev ve vašem histogramu a použijte tyto informace k úpravě nastavení fotoaparátu nebo k úpravě snímku v postprodukci.

SPECIÁLNÍ NABÍDKA

50% SLEVA

na digitální verze obou kalendářů pro rok 2024