Search
Close this search box.

Model release – vzor a co to vůbec znamená

Samotný termín “model release” je z angličtiny a znamená doslovně “uvolnění modelu”. Jedná se o dokument, který slouží k tomu, aby model (tj. osoba, která se objevuje na záběrech) udělil souhlas k tomu, aby byl jeho obraz použit v reklamě, marketingu nebo jiných komerčních účelech.

Model release je obvykle uzavřen mezi vydavatelem obsahu a modelem. Obsahem model release bývají nejčastěji následující body:

1. Identifikace modelu: Model release by měl obsahovat údaje o modelovi, jako jsou jméno, adresa, datum narození a další osobní údaje.

2. Popis účelu použití obrazu: Model release by měl obsahovat popis účelu, pro který bude obraz použit. Tento účel by měl být co nejkonkrétnější, aby model věděl, kde a jak bude jeho obraz použit.

3. Odměna za použití obrazu: Model release by měl obsahovat informace o odměně, kterou bude model dostávat za použití svého obrazu. Tato odměna by měla být sjednána předem a může být finanční nebo nepeněžního charakteru.

4. Ochrana osobních údajů: Model release by měl obsahovat ustanovení o tom, jak budou chráněny osobní údaje modelu a jak budou využívány.

5. Podpisy: Model release musí být podepsán jak vydavatelem obsahu, tak i modelem.

Model release je důležitý zejména z právního hlediska. Pokud by byl obraz osoby použit bez jejího vědomí nebo souhlasu, mohl by být vydavatel obsahu postaven před soud a čelit právním problémům. Model release slouží k tomu, aby byl tento problém předem vyřešen a aby bylo jasné, že model souhlasil s použitím svého obrazu v reklamě či jiných komerčních účelech.

SPECIÁLNÍ NABÍDKA

50% SLEVA

na digitální verze obou kalendářů pro rok 2024