Model release – vzor a co to vůbec znamená

autor: | Dub 14, 2022 | O focení a fotografii

žena v červené bundě je venku ve sněhu.

Samotný termín “model release” je z angličtiny a znamená doslovně “uvolnění modelu”. Jedná se o dokument, který slouží k tomu, aby model (tj. osoba, která se objevuje na záběrech) udělil souhlas k tomu, aby byl jeho obraz použit v reklamě, marketingu nebo jiných komerčních účelech.

Model release je obvykle uzavřen mezi vydavatelem obsahu a modelem. Obsahem model release bývají nejčastěji následující body:

  1. Identifikace modelu: Model release by měl obsahovat údaje o modelovi, jako jsou jméno, adresa, datum narození a další osobní údaje.

  2. Popis účelu použití obrazu: Model release by měl obsahovat popis účelu, pro který bude obraz použit. Tento účel by měl být co nejkonkrétnější, aby model věděl, kde a jak bude jeho obraz použit.

  3. Odměna za použití obrazu: Model release by měl obsahovat informace o odměně, kterou bude model dostávat za použití svého obrazu. Tato odměna by měla být sjednána předem a může být finanční nebo nepeněžního charakteru.

  4. Ochrana osobních údajů: Model release by měl obsahovat ustanovení o tom, jak budou chráněny osobní údaje modelu a jak budou využívány.

  5. Podpisy: Model release musí být podepsán jak vydavatelem obsahu, tak i modelem.

Model release je důležitý zejména z právního hlediska. Pokud by byl obraz osoby použit bez jejího vědomí nebo souhlasu, mohl by být vydavatel obsahu postaven před soud a čelit právním problémům. Model release slouží k tomu, aby byl tento problém předem vyřešen a aby bylo jasné, že model souhlasil s použitím svého obrazu v reklamě či jiných komerčních účelech.

 

muž, který se vyfotil fotoaparátem.

Mgr. Lukáš Stehlík

Mé začátky sahají někdy k roku 2010, kdy jsem si pořídil svůj první foťák (tenkrát mám pocit, že to byl Olympus SP-600UZ) a focení mě začalo bavit s prvními vyfocenými snímky.