Základní fotografické styly

autor: | Úno 4, 2023 | O focení a fotografii

  1. Portrétní fotografie – zaměřuje se na jednotlivce nebo skupinu lidí a zobrazuje jejich výraz, emoce a osobnost.
  2. Landskapová fotografie – zaměřuje se na krásu přírody a krajiny, a to včetně měst, hor, pláží, vodopádů a dalších.
  3. Reportážní fotografie – zaznamenává události, které se konají, jako jsou například protesty, politické akce, sportovní události a další.
  4. Dokumentární fotografie – zaměřuje se na zachycení reality, kultury, tradic a historie.
  5. Konceptuální fotografie – využívá kreativních nápadů a abstraktních konceptů k vytvoření uměleckých děl.
  6. Makrofotografie – zaměřuje se na detailní záběry malých objektů, jako jsou například květiny, hmyz a miniaturní předměty.
  7. Fine art fotografie – využívá fotografii jako umělecký prostředek k vyjádření osobního významu a interpretace.

Portrétní fotografie

Portrétní fotografie se soustředí na zachycení jednotlivce nebo skupiny lidí a jejich výrazu, emocí a osobnosti. Tyto fotografie mohou být zachyceny v různých situacích, od formálních po neformální, a mohou být vytvořeny v ateliéru nebo v exteriéru. Důležité je zaměřit se na kompozici, osvětlení a emoci, kterou chcete na fotografii vyjádřit.

Reportážní fotografie

Reportážní fotografie zaznamenává události, které se konají, jako jsou například protesty, politické akce, sportovní události a další. Tyto fotografie jsou často rychlé a neformální, ale stále musí být pečlivě zkomponované, aby byly účinné. Reportážní fotografie mohou být také významným historickým dokumentem.

Konceptuální fotografie

Konceptuální fotografie se zaměřuje na vyjádření nápadu, myšlenky nebo vize pomocí obrazu. Tyto fotografie mohou být abstraktní, surrealistické a často vyžadují vysokou úroveň kreativity a uměleckého vidění. Konceptuální fotografie může být také politická, sociální nebo environmentální a má za cíl upozornit na určité téma nebo problém.

Fine art fotografie

Fine art fotografie se zaměřuje na tvorbu uměleckých děl, které jsou inspirované konkrétním uměleckým stylem nebo konceptem. Tyto fotografie mohou být abstraktní, surrealistické, nebo zaměřené na krajinu. Fine art fotografie se často vystavuje v galeriích a je prodávána jako umělecké dílo. Tyto fotografie vyžadují vysokou úroveň kreativity a uměleckého vidění a často vycházejí z tradičních uměleckých form, jako je malba nebo socha.

Landskapová fotografie

Landskapová fotografie se zaměřuje na krásu přírody a krajiny. Tyto fotografie mohou zahrnovat výhledy na hory, pláže, vodopády a města, stejně jako detailní záběry rostlin a stromů. Důležité je vybrat správné světlo a čas, aby byl výsledek co nejatraktivnější, a také se snažit o kreativní kompozici.

Dokumentární fotografie

Dokumentární fotografie se zaměřuje na zachycení reality, kultury, tradic a historie. Tyto fotografie mohou být vytvořeny v rámci dlouhodobého projektu nebo jednorázové události a mohou být významným zdrojem informací pro budoucí generace.

Makrofotografie

Makrofotografie se zaměřuje na zachycení detailů, které jsou viditelné pouze při velmi blízkém pohledu. Tyto fotografie se často týkají přírody, například květin, hmyzu, nebo architektury. Makrofotografie vyžaduje použití speciálního objektivu a často také použití stativu, aby bylo možné dosáhnout dostatečné stability a ostření.

V závěru lze říci, že existuje mnoho různých fotografických stylů a žánrů, které lze zařadit do těchto základních kategorií. Důležité je najít styl, který vyhovuje vašim osobním preferencím a kreativnímu vyjádření. Je důležité si uvědomit, že všechny tyto styly jsou platné a že není nutné se omezovat na jeden styl. Fotografie může být také kombinací různých stylů a žánrů, což vede k neuvěřitelné rozmanitosti a kreativitě v tomto uměleckém odvětví. Hlavním cílem je vytvářet fotografie, které jsou osobní a významné a reflektují vaše osobní vize a hodnoty. S rostoucím využitím digitální technologie a rostoucí dostupností fotografických nástrojů a software je možné vytvořit ohromující a kreativní fotografie bez ohledu na úroveň zkušeností. Zkoumáním různých fotografických stylů a žánrů, a pokusům o vlastní tvorbu, můžete najít svůj vlastní unikátní přístup k fotografování a vytvářet díla, která vás naplňují a naplňují i ostatní.

muž, který se vyfotil fotoaparátem.

Mgr. Lukáš Stehlík

Mé začátky sahají někdy k roku 2010, kdy jsem si pořídil svůj první foťák (tenkrát mám pocit, že to byl Olympus SP-600UZ) a focení mě začalo bavit s prvními vyfocenými snímky.