Co znamená Time For Prints (TFP)

Time For Prints (doslova čas za fotografie) s různými kombinacemi Time/Trade/Test For Prints/Portfolio, popřípadě s koncovkou CD.

Time For Prints (doslova čas za fotografie) s různými kombinacemi Time/Trade/Test For Prints/Portfolio, popřípadě s koncovkou CD.
Fotky v případě Time For Prints se mohou předat v různých elektronických podobách.
Termíny Time/Trade For Prints/Portfolio by se daly přibližně přeložit jako čas/právo obchodu (výměnou) za zvětšeniny/portfolio (snímků). Případné „CD“ na konci zkratky pouze znamená, že toto portfolio bude předáno ve zdigitalizované podobě na kompaktním disku.

Co Time For Prints obnáší

Jde v podstatě o dohodu mezi modelem a fotografem. Týká se fotografování a způsobu naložení se vzniklými fotografiemi. Fotograf obvykle nabídne bez nároku na honorář modelu sérii nejlépe zdařilých fotografií. Model jako protislužbu většinou fotografovi poskytne licenci pro použití pořízených fotografií a udělí fotografovi dohodnutý model release.
TFP je vlastně formou barteru – žádná ze stran neplatí té druhé peníze (za fotografování jako takové) – a prospěch z této dohody mají obě strany: model(ka) získá fotografie do svého „booku“, kterými se může prezentovat (například pro další zakázky, konkurzy apod.) a fotograf další referenci a fotografie do svého portfolia. TFP praktikují začínající, amatérští a poloprofesionální i profesionální fotografové, často bývá používáno k vyzkoušení kreativního záměru.

 

Co od TFP neočekávat

  • Peníze (možná s výjimkou nákladů, které se samotným fotografováním přímo nesouvisejí a mohou být dohodnuty ad hoc, např. doprava).
  • „méněcenné“ chování fotografa vůči modelu – vztah a spolupráce mezi oběma by měla být profesionální a ve stylu „rovný s rovným“.
  • Druhořadou kvalitu výsledných snímků – TFP není záminkou pro odbytí výsledné kvality.
  • Volné pojetí či výklad dané dohody – standardem bývá písemná smlouva, která alespoň bodově ale jasně shrnuje práva a povinnosti obou stran.
  • Nelimitovaná práva k užití ze strany fotografa – zejména u aktů by mělo být specifikováno. Jakým způsobem je může fotograf použít. Fotografovi většinou zůstává copyright na fotografie, ale model(ka) by měla mít ve smyslu zákona určité slovo, co se týče způsobu použití. Z toho vyplývá, že použití konkrétních fotografií může být u TFP omezeno přáním druhého účastníka. Toto často bývá u fotografií s aktovou tématikou nebo u nepovedených fotografií. Případné omezení se může týkat i způsobu šíření, omezení může být např. i teritoriální.
  • nelimitované množství fotokopií pro model(ku) – pořizování fotokopií není levnou záležitostí a výtěžkem spolupráce pro model(ku) z TFP by od fotografa tedy mělo být „rozumné“ množství fotokopií přiměřené (reprezentovatelné) kvality