Co znamená model release ?

Co znamená model release ?

Co znamená Model release? Model release je dohoda o užití fotografie uzavřená mezi fotografem a modelem 3 Model release je smlouva uzavřená mezi fotografem a fotografovanou osobou, ve které tato osoba vymezuje, jak může fotograf s vytvořenou podobiznou nakládat....
error: